Green Kingdom

promo video for high school

Details

  • Client Srednja lesarska in gozdarska šola Postojna
  • Date 2014
  • Categories Video
View Website

director: Marko Samec
producer: Ajda Račečič
scenography: Janže Račečič
dop: Marko Samec
narrator: Fedja Juvan
copywriters: Boža Samec, Marko Samec
editor: Ajda Račečič
sound designer: Ajda Račečič
music: La peche au thon by Lohstana David